Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek Toužimský

 noviny   jinak          a bez cenzury 

 

_________________________________________________________________________

Předvolební zpravodaj Sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Toužim, říjen 2010

 
 Život je změna * Změna je trojka * Trojka je život.
 
Vážení občané a voliči města Toužimi, dostává se Vám do ruky list, který je nejen předvolební prezentací, ale také ohlédnutím za minulým volebním obdobím SNK Změna pro Toužim. Bohužel ne vždy bylo umožněno uveřejnit informace k některým kontroverzním tématům v Toužimských novinách. Články předkládané v řádném termínu, byly odmítány nejčastěji s reakcí, že již místo bylo vyčerpáno, sdělení není aktuální či bez jakéhokoliv odůvodnění. Je to náhoda, anebo cenzura?
Různost názorů, kritika a hlavně informovanost jsou základem demokracie stejně tak jakože cenzura do demokracie nepatří. Jedním ze základních cílů Sdružení nezávislých kandidátů - Změna pro Toužim zůstává prosazení práva občanů na informace a na vyjádření svých názorů, a to i v místních sdělovacích prostředcích.
Toužimské noviny se bohužel staly nástrojem skupiny občanů a byly zneužity proti těm, kteří oprávněně kritizují poměry ve městě a zejména v samosprávě. Z většiny jsou tyto listy věnovány oslavným článkům a komentářům o tom, co se nám podařilo. Naopak to, co se nepodařilo je podloženo tím proč a samozřejmě vždy je třeba najít viníka, který ale nemá právo se k dané věci veřejně vyjádřit… Nyní před volbami, kdy všichni bilancujeme a říkáme si, jak by se nám to líbilo dál, nastal čas konečně na některé tyto věci reagovat a dát prostor i té „druhé“ straně. Mnohé pak možná bude vypadat jinak, než jak se nám doposud zdálo. Konečný názor si utvořte již sami.
 
 
Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
Jak se podařilo naplnit volební předsevzetí SNK Změna pro Toužim v uplynulém volebním období, kdy nás zastupovali p. Jiří Schierl a Mgr. Radek Janák, musíte zhodnotit Vy sami, naši voliči. Myslíme si, že v rámci daného prostoru a možností jsme se pokusili o maximum. V rámci zastupitelstva i dalších orgánů samosprávy jsme snad splnili Vaše očekávání, podpořili jsme pro obec užitečné věci a ty sporné jsme se snažili řešit konstruktivním dialogem, ale ne vždy jsme byli vyslyšeni. Zastupitelů je celkem 15 a má-li být něco schváleno, je potřebná většina. Závěr je tedy takový, že můžeme navrhovat a prosazovat mnoho věcí, ale nemáme-li většinu na své straně, je to bohužel marné.  

 

Z NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU – VOLTE Č. 3
 
Lékařská pohotovost – je nutné zajistit to, co dříve bylo standardem – chceme ji jednoduše zpět a v již zrekonstruovaných prostorách
Lepší nakládání s financem – levnější a hospodárnější projekty následně realizované městem, tzn.:
úspora finančních prostředků;
parkování i pro Vaše auto;
nádoby pro odpad umístěné tak, aby Vám byly na blízku, ale nenarušovaly vzhled města a jeho okolí;
veřejné osvětlení úspornými zářivkami v lampách a hlavně všude tam, kde se nyní necítíte bezpečně;
místo pro Váš skutečný odpočinek při procházce městem a hlavně konečně opravené náměstí tak aby se líbilo nám všem!
Město může kromě hospodaření se svým rozpočtem získávat další finance z rozpočtu České republiky a také z programů Evropské unie. My tyto finance chceme! Vy ne?
Bazén – jistě si říkáte – to nám slíbili již tolikrát a nic… Ale kdo z Vás ví, že jej opravdu můžeme mít a hlavně za méně jak jednu pětinu financí než naposledy představovaný plán – samostatně stojící budovy s bazénem? Již před několika lety byl rozpracován projekt bazénu v prostorách bývalé kotelny a uhelny v naší základní škole, ale bohužel jelikož došlo ke změně vedení města, nebyl tento projekt nikdy dokončen. A financování? Jelikož se jedná o bazén v základní škole, bude možné pro jeho realizaci požádat o finanční zastřešení Ministerstvo školství.
Život ve městě – Kde jsou ty doby koncertů slavných skupin, pravidelných a častých plesů a posezení v toužimské sokolovně? Proč organizátoři podobných aktivit prodělávají? Je nezbytné provést revizi smluv uzavřených městem, jelikož ne všechny smlouvy byly uzavřeny výhodně. Jak mohou organizátoři koncertů a plesů uhradit veškeré náklady s akcí související, když výše vstupného, která je jejich jediným příjmem, nesmí svou výší zároveň odradit případné návštěvníky? Budeme prosazovat, aby pořadatelé měli svůj podíl ze spotřebovaného občerstvení, jelikož nebudou-li ve ztrátě, budou zde častěji různé společenské akce.
V našem městě není život zrovna snadný, přestože jeho poloha nabízí možné dojíždění do několika blízkých měst. Je zde vysoká míra nezaměstnanosti a většina případných mezd nedosahuje ani zdaleka výši průměrného příjmu. Sejde-li se toto s nedostatečnou konkurencí v oblasti obchodů a služeb mající za následek mnohem dražší zboží, zejména potraviny, je velmi složité uspokojit základní potřeby své rodiny a přitom se vyhnout jejímu zadlužení. Je to již delší čas, kdy byla radnice kontaktováno developerskou firmou zabývající se výstavbou obchodních center. Tato firma požádala o prodej pozemku v centru města se záměrem postavit zde supermarket. Tato nabídka měla městu přinést tolik potřebnou konkurenci, která by nejen měla za následek snížení obchodních marží drobných obchodníků, ale hlavně přinesla by nová pracovní místa a zvýšení komfortu pro občany vůbec. V jednání byla rovněž výstavba nového domu pro seniory v režii právě oné developerské firmy. Jelikož tato firma v jednání s přestaviteli našeho města nebyla úspěšná, byla nucena hledat jiná místa, kde by bylo možné tento záměr realizovat. Měli jsme štěstí, protože takový pozemek se najít podařilo, a to od soukromé osoby nikoliv města, a tento supermarket se právě dostavuje. Nabízí se však otázka…není snad v zájmu samosprávy, aby se nám tu žilo lépe? Abychom měli nová pracovní místa, nižší ceny potravin a lepší komfort nakupování vůbec?
 
POZOR NA VOLEBNÍ SYSTÉM! Při hlasování si uvědomte, že volební systém není postaven „na osobnostech“, ale na volebních stranách! Každý Váš křížek - hlas jednotlivému kandidátovi je i hlasem pro jeho stranu a tím i pro kandidáty v čele!
 
 
CO CHCEME TAKÉ ZMĚNIT?
 
Nezatajovat informace - Minulé volební období SNK Změna pro Toužim získalo od vítězné koalice možnost obsadit kontrolní výbor zastupitelstva. Ten je ze zákona povinný, ale v minulosti pracoval více než formálně. To se nyní změnilo a výbor byl v rámci možností aktivní. Během své práce odhalil řadu nedostatků, jejichž řešení předkládal zastupitelstvu. I zde jsme se potýkali s poněkud jinými představami ostatních. Jedním z problémů je přístup k informacím. Stalo se, že starosta města odmítl umožnit kontrolnímu výboru a členu zastupitelstva nahlédnout do zápisu z uskutečněných jednání rady (tato pravomoc je kontrolnímu výboru a členům zastupitelstva dána zákonem o obcích). Proč nebylo možné do zápisu nahlédnout, muselo být řešeno v nejbližším jednání zastupitelstva města. Výsledkem bylo umožnění této zákonem dané pravomoci, při kterém bylo zjištěno zásadní administrativní pochybení spočívající v chybějících hlasovacích protokolech, které jsou nedílnou součástí jednotlivých zápisů. Jak tedy probíhaly různá výběrová řízení, a byla činěna jiná zásadní rozhodnutí ohledně vývoje města, když není jasné, jak hlasování probíhalo? Díváme-li se zpět, je zřejmé, proč na počátku nebylo kontrolnímu výboru nahlédnutí umožněno. Co vše ještě nebylo v pořádku?
 
Nezatajovat odměny – Finanční dar sami sobě? - 16.11.2009 si radní udělili sami sobě finanční dar (běžně si členové samosprávy udělují odměny). Samotná formulace odměny jako finančního daru a její prezentace v usnesení z jednání rady města, kde byly uvedeny částky jen u některých osob, a kde zcela chybělo zdůvodnění daru, je zarážející. Jedná se u výjimku nebo o běžnou praxi? Naši radní a starosta jsou toho názoru, že se přeci nemusí nikomu zodpovídat! Celá tato problematika byla korunována prohlášením: „že na tom nikdo nezbohatl“. Pokud si někdo, a zvláště pak „sám sobě“ uděluje dary z rozpočtu obce, z veřejných peněz, měl by toto alespoň řádně zdůvodnit a už vůbec ne zamlžovat! V době zhoršené ekonomické situace je nemorální si zvyšovat odměny a udělovat dary! SNK Změna pro Toužim nepodpořila a ani nyní, v době finanční krize, nepodpoří zvyšování odměn funkcionářům samosprávy
                  
Změnit toužimské náměstí - Vděčným tématem Toužimáků i přespolních je stav toužimského náměstí. Všichni se shodujeme na tom, že je opravdu zoufalý, ovšem už ne na tom, kde jsou příčiny. Vedení města si důvod a viníka už našlo. Je jím občanské sdružení Pod střechou a jeho předseda Jiří Schierl, úhlavní nepřátelé našeho města! Tak to se objevilo na veřejnosti před časem, po té, co město neuspělo při schvalování stavební dokumentace u karlovarského magistrátu. Když před tím příslušná komise rady města, občané i sdružení upozorňovali na nedostatky, vedení města to přehlíželo a argumentovalo při tom nepravdivými informacemi. Nereagovalo ani na výzvy k veřejnému jednání, které iniciovalo právě výše jmenované sdružení. Po svém neúspěchu vedení města využilo jím ovládaného místního tisku, aby pomluvami svalilo vinu na ty, kterým šlo o dobro věci, a  měli vůli problém řešit v rovnocenném dialogu. Myslíte si také, že projekt za 65 miliónů prosazený dnešním zastupitelstvem je opravdu dobrý, když ani po více než dvou letech opakovaně neuspěl v dotačním řízení?
Naše SNK prosazuje změnu - revizi projektu regenerace náměstí (aby byla účelná - dostatečná kapacita parkování, komplexní koncepční řešení, levnější a tím proveditelnější a také úspěšnější při žádání o dotace), a také její rychlou realizaci, třeba i po etapách a při současném využití všech dostupných zdrojů financování vč. prostředků z EU!     
                                                                       
Prosadit právo na informace - Právo na informace máme zaručeno zákony (vč. Listiny základních práv a svobod), ale někteří to stále ne a ne pochopit. Pořizování záznamů z jednání zastupitelstva je již tak „profláklé“ a mnohokráte řešené soudy, že to snad už všichni respektují (viz web www.otevrete.cz). Ne ovšem u nás v Toužimi, jak o tom svědčí nedávný incident s „nahrávačem", tedy diktafonem. Pikantní na tom je to, že v pořízení zvukového záznamu bylo panem starostou, jakožto předsedajícím, zabráněno členovi kontrolního výboru - nejvyššího kontrolního orgánu obce! Za pozornost stojí i reakce zastupitelstva, které nezjednalo nápravu! Taková drzost již nemohla zůstat bez povšimnutí a tak bylo na jednání starosty města   podáno oznámení na podezření spáchání přečinu
 
Změnit nejistotu v jistotu - převody majetku jinak - O majetku obce rozhoduje zastupitelstvo a rada města. Zákon o obcích svěřuje zastupitelstvu pravomoc rozhodovat o převodech (koupi, prodej, darování, přijetí) nemovitého majetku, radě města pak o jeho pronájmu. Tyto kompetence jsou výhradní, nelze je přenést na jiný než určený orgán. Před vlastním prodejem či pronájmem musí obec po zákonem stanovenou dobu zveřejnit tzv. záměr (na převod nebo pronájem nemovitosti), teprve po uplynutí takové lhůty může daný záměr realizovat (jinak by byl od počátku neplatný). V Toužimi záměry na převody projednává a schvaluje jen rada města. Vedení města na připomínky týkající se jeho postupu v této věci požádalo o stanovisko Ministerstvo vnitra ČR, které pouze dalo najevo svůj právní názor, a to, že rada města by měla mít k takovým záměrům pověření zastupitelstva. Přes protesty a argumentaci, že se jedná o nesprávný postup, byla rada města k povolování převodu nemovitostí zastupitelstvem pověřena, přestože ustálená právní judikatura tento postup neposvěcuje.
K problematice záměrů poskytl stanovisko člen zastupitelstva p. Jiří Schierl:
1. Jako člen zastupitelstva mám právo o záměru na převod majetku rozhodovat (jde tu přeci o zásadní rozhodnutí obce, zda něco prodá či neprodá a za jakých podmínek!). Stejně tak i veřejnost má právo vyjádřit se před rozhodnutím k navrhovanému záměru, ovšem jak to provést, když jednání rady jsou ze zákona neveřejná?
2. Z postupu, uplatňovaného městem, vyplývá možné riziko, že takto provedené převody majetku mohou být napadnuty žalobou na určení platnosti smlouvy a ve svém výsledku mohou být příslušným soudem prohlášeny za neplatné (podobně jako v případě toužimského zámku, kdy nebyl dodržen zákon a soud proto kupní smlouvu zrušil). 
Nepatřím mezi ty, kterým je výše uvedený postup města lhostejný. Není mi jedno, že je s obecním majetkem nakládáno bez možnosti vyjádření se občanů a jejich zvolených zástupců. A není mi jedno, že lidé, kteří v dobré víře zakoupí obecní majetek, o něj mohou případně přijít, pokud by došlo ke zpochybnění platnosti převodu. 
V dobré víře, že se mi nakonec podaří ostatní přesvědčit o nutnosti toto změnit bez soudních tahanic, jsem se rozhodl pro protest formou „pasivního odporu“, kdy se v případě pochybného postupu ve věci záměru nezúčastňuji rozhodování. Za to jsem byl nařčen, že se neumím rozhodnou a že neplním jakési rozhodnutí zastupitelstva, které je mylně přesvědčeno, že může každého zbavit jeho občanských práv! Zbývají nyní jen dvě možnosti - právo hájit soudně nebo vyměnit politiky.    
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
Rada města v reakci na volební program nezávislých – lídr p. Schierl
V posledních „volebních“ Toužimských novinách č. 5/2010 se objevila reakce na náš volební program podepsaná Radou města Toužim. Na tuto reakci odpověděl p. Schierl na webu Toužimské listy (www.touzimskelisty.estranky.cz), kde na snadno ověřitelných faktech vyvrací lži, kterými chtěl pisatel pošpinit jak našeho lídra, tak i ostatní kandidáty sdružení. A že volební program není potřeba? Myslíme si, že to také není pravda…jak se má úroveň města zvýšit, když nemá své cíle? Bez cílů není činů a bez činů není žádná změna. Navíc volební program je výsledkem cílů kandidátů a jejich naplnění budete mít možnost zhodnotit, dále-li jim svými hlasy možnost něco změnit. 
 

Chcete také zachovat možnost využívat pro zimní rekreaci toužimských dětí svah u Karasáku? Celé generace dětí zde sáňkovaly a lyžovaly až do nedávné doby, kdy se zde objevil plot. Stížnosti mnohých nyní vyslyšel petiční výbor ve složení Pavel Černický ml., Tomáš Carva a Jiří Schierl, který připravil petici za zachování tohoto místa pro naše děti.