Jdi na obsah Jdi na menu
 


Součástí tohoto dopisu ze 4.10.2000 je dále vyjádření:
"Dále Vám sdělujeme, že dne 19.6.2000 zastupitelstvo města ani rada žádné stanovisko nevydaly."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Prohlášení členů zastupitelstva:
 
Níže podepsaní bývalí zastupitelé Města Toužim shodně prohlašují, že po rozpadu společnosti Střela-Golf se zasazovali o převod vlastnictví zámku v Toužimi zpět státu nebo jakémukoliv vlastníku za symbolickou kupní cenu. Záměr města nebyl realizován v době funkčního období níže podepsaných pouze z důvodu, že každý zájemce od nábídky převodu odstoupil pro havarijní stav objektu a nenávratnost případně vložených investic.
 
Dále prohlašují, že starosta města je před skončením volebního období informoval o možnosti zámek prodat s tím, že prodej je nutno realizovat do konce roku 1998. Se zveřejněním záměru města převést nemovitosti souhlasili.
 
Toužim dne 25.7.2000
 
Podpisy:
 
Mgr. Jiří Štolfa            vlastnoruční podpis
Veselý Miroslav            vlastnoruční podpis
MVDr. Šírek Radim            vlastnoruční podpis
Schierl Jiří                    bez podpisu
Černická Dana             vlastnoruční podpis
Macura Jan                  vlastnoruční podpis
MUDr. Hlous Richard            vlastnoruční podpis
Liška Miroslav            vlastnoruční podpis
Mgr. Kadera Milan            vlastnoruční podpis
Ajšman Petr                 bez podpisu
Kollarov Jiří                 vlastnoruční podpis
Krista Václav               vlastnoruční podpis
Čapek František            bez podpisu
Mikuta Josef                bez podpisu
 
 
Čj. 777/00 v Toužimi dne 25.07.2000
Tento úplný-částečný opis, tato úplná-
částečná kopie o ..1.. stranách, souhlasí
doslovně s prvopisem-ověřeným opisem
..1.. stránkovým.
Poplatek za ověření ..... Kč   z a p l a c e n
 
Podpis a kulaté razítko Městský úřad Toužim (3) okres Karlovy Vary