Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální centrum - reakce zástupce petičního výboru na jednání 18.5.2012

12. 6. 2012

Jednání 18.5.2012 na Městském úřadě v Toužimi  n e b y l o  žádné jednání zastupitelstva města, jak mylně následně šířil zástupce petičního výboru, ale bylo to řádně oznámené veřejné úřední jednání Stavebního úřadu Toužim, tedy orgánu státního dozoru, který se samosprávou nemá žádné dočinění. Šlo tedy o běžné stavební řízení, jehož předmětem bylo posouzení stavební části projektu Sociálního centra Toužim (dále jen "Centra"), tedy stavebního projektu a vlastní stavby, příslušnými státními orgány a dotčenými osobami (např. vlastníci sousedních pozemků) a to pochopitelně za účasti zástupců projektanta (firma PROJEKTSTAV, s.r.o., jednatel Ing. Volný) a investora (město Toužim).  

Zástupci petičního výboru se na toto jednání dostavili, neboť se mylně domnívali, že přišli na jednání samosprávy - zastupitelstva města a dožadovali se zde zastavení realizace projektu Sociálního centra v Toužimi a předání své petice zástupci města.

V reakci na toto údajné jednání se zastupitelstvem města, které však bylo zcela něčím jiným, což zřejmě nedokázali postřehnout či pochopit, a na články uveřejněné v denním tisku, vznikla následující reakce zástupce petičního výboru, jejíž text a komentář k ní je uveden níže.

 

 

"V pátek 18.5.2012 jsem spolu s dalšími občany našeho města navštívil jednání zastupitelstva, na kterém byla poslední možnost vznést veřejností připomínky k projektu „sociálního centra". Právě proto, že šlo o poslední termín a nikdo ze zastupitelů města mi nedokázal za týden odpovědět na můj otevřený dopis (viz. příloha), rozhodl jsem se spolu s dalšími občany sestavit Petici (viz. příloha), kterou za cca 3 dny podepsalo 1.166 občanů našeho města a okolí... Tuto Petici jsem se chystal předat na výše uvedeném jednání. Během tohoto sezení j sem o převzetí Petice požádal celkem třikrát, protože o to z města nikdo nejevil zájem... Předat se mi jí podařilo až po skončení jednání a to až do rukou pana starosty Žáka, protože pan Straka o ní nestál...přitom po celou dobu vystupoval za město defakto pouze on (p. Straka - dříve SNK Změna pro Toužim, nyní dle Karlovarského deníku LEV 21, asi začátek cesty do velké politiky J) a také pan projektant Volný (snad si jméno pamatuji dobře). Pan Straka je zřejmě nejvyšší představitel města, protože pan starosta Žák promluvil až na úplný závěr... Pan Straka se snažil uklidnit lidi tím, že do tohoto centra budou mít přistup i ostatní občané Toužimi. Nevím čemu teď mohu věřit, protože v Toužimských novinách tvrdil něco jiného - zřejmé jde pouze o umlčeni protestujících občanů... Nicméně co mi na tomto projektu vadí nejvíce je to, že je dělán od počátku pouze pro určitou skupinu lidí - jak sám pan Straka psal, jde o program začleňování sociálně vyloučených lidí a dotace je teda určená pouze na tento účel! Proč se zde nestaví něco, co je od počátku určené PRO VŠECHNY?!? Stavěla se snad toužimská škola či školka pouze pro sociálně nevyloučené? Co potřebují „vyloučení" víc než my „nevyloučení"? Školka, škola, družina... to vše tu je pro všechny, stačí do těchto zařízení své děti posílat! Jednoznačně musí tito naši spoluobčané začít u sebe, a ne čekat s nataženou rukou... Myslí si snad někdo, že tím je vychová? Koukněte se kolik prostředků to město/stát již stálo a výsledky žádné! Proč konči různé dávky v automatech apod.? Asi je to málo a proto jim postavíme ještě palác...ne zlobte se na mě, ale tohle zavání těžkým zvýhodňováním určité skupiny lidí... Tady bych chtěl poděkovat panu projektantovi Volnému, že nás označil za rasisty, asi neví co, tento termín znamená... Navíc nechápu, proč tam vystupoval proti protestujícím občanům, když s našim městem má pramálo společného, jemu jde pouze o jeho projekt a peníze za něj... Několikrát jsem zopakoval žádost o REFERENDUM, bohužel o to město, nestojí, resp. pan Straka a pan Volný, který dokonce tvrdil, že referendum je lehce zmanipulovatelné, protože občané prý nemají dostatek informací! Na toto j sem několikrát reagoval, že tyto informace mělo lidem poskytnout právě město a že nestačí vylepit papír na vývěsku, zvláště pokud jde o podobný projekt! Je snad reálné, aby k této vývěsce chodili denně či týdně všichni občané jen proto, aby zjistili, jestli tam někdo nevyvěsil něco nového a tak podstatného? Potom bych nemusel být obviňován, že jsem využil neinformovanosti toužimské veřejnosti a celospolečenských nálad (viz pan Schierl - Karlovarský deník 18.5.2012),.. zapomněl ale dodat, že tyto nálady vytváří v lidech právě politici svým zvýhodňováním určitých skupin obyvatel... Mimochodem, kde byl pan Schierl v pátek 18.5.? Proč mi to nepřišel říct na MU do očí? Podobně mě obvinil i pan Straka v dnešním Karlovarském deníku, kde také píše, že o projektu nic nevím... já osobně reagoval na jeho článek v Toužimských novinách a jiné informace mi město za rok a půl neposkytlo - to je doba, po kterou údajně pracují na tomto projektu! Jenže oni si asi opravdu myslí, že ta vývěska stačí... nebo prostě nechtějí, aby o všem lidé věděli, jinak si to nedovedu vysvětlit proč k tomuto projektu neudělali třeba nějakou anketu. Chtěl bych také vidět těch několik lidí, kterým centrum nevadí. Jediný kdo byl v jeho prospěch byla tuším paní Prchalová z Nežichova. Ta nás dokonce všechny označila za „vyloučené“, prý všichni mimopražští jsou vyloučení, no co k tomu dodat... já jí na to odpověděl, že se tak může cítit ona, ale že já „vyloučený“ rozhodně nejsem! Ještě zpátky k referendu a neinformovanosti lidí - řekl jsem panu Strakovi a spol., aby si dali třeba 2 měsíce na informování občanů a poté referendum udělali... samozřejmě to opět odmítli... a já se ptám PROČ ASI? Má snad někdo ještě jiné zájmy? Také by mě zajímalo, proč člověk, který v komunálních volbách dostal celých 248 hlasů pohrdá Peticí, kterou podepsal několikanásobný počet občanů než dal jemu hlas ve volbách! Podobný počet hlasů dostal i pan starosta, ten ale na rozdíl od pana Straky nehájí tento projekt tak vehementně či vůbec, alespoň zatím... Dále nechápu, jak je možné, že pánové Straka a Schierl můžou z lidí dělat prostřednictvím denního tisku blbce. Myslí si snad tito pánové, že lidi nemají svou hlavu? Když potřebovali jejich hlasy ve volbách, to jim byli občané dobří... Také je mi záhadou, že oba pánové vystupovali před volbami s programem, který najdete na https://touzimskelisty.estranky.cz/ Zde například tvrdí, že podporují:
ÚČAST občanů na rozhodování- samosprávy - komunitní plánování, samospráva = služba
Rozumné a efektivní HOSPODAŘENÍ s majetkem obce, vyrovnaný rozpočet
Veřejně dostupné informace pro všechny - Toužimske noviny tentokrát ZDARMA a bez cenzury
 
Co z toho dnes podporují??? Když jim donesete Petici s téměř 1.200 podpisy, jen ji zesměšní a z lidí udělají neinformované blbce... Chtějí efektivně hospodařit? Tím, že zde vystaví za velké milióny centrum, které bude využívané BEZPLATNĚ?
Nikdo z nich nebyl schopen PŘESNĚ říct kdo bude provoz financovat! Jen samé dohady... Jak se starají o veřejně dostupné informace pro všechny? Jsou snad Toužimské noviny ZDARMA, a bez cenzury? Dostávají je všichni do schránek, aby byli včas a správně informováni? Možná že by teď pan Straka nedostal ani těch 246 hlasů, protože se ke svému programu jaksi nehlásí... Jeho arogance nezná mezí, vždyť i v dnešním Karlovarském deníku píše, cituji „neočekávám ale, že se jednáni zúčastní, mnoho občanů, samozřejmě jim ale záměr rádi osvětlíme“ – toto se týká, jednání které jediné vyplynulo z páteční schůzky na MÚ Toužim... Toto jednáni stanovil pan Straka na 31. května od 17 hodin v toužimské sokolovně...
Mimochodem, další arogancí bylo to, že na mou otázku jak zajistí, aby o tomto jednáni věděli všichni občané našeho města odpověděl, že bych to mohl zvládnout já, protože s tím mám teď velké zkušenosti... moje odpověď zněla, že si snad dělá srandu, ale myslím si, že se v duchu jen pousmál... vždyť k smíchu byl i jeho pasáž, kde mluvil o tom, jak pro město pracuje srdíčkem a že ve světle posledních událostí ani nemůže v noci spát, opravdu dojemné J Nicméně protože mám oprávněné obavy z toho, že občané o této schůzce nebudou ze strany města včas a dostatečně informováni, prosím vás všechny, abyste o této schůzce informovali všechny známé. Kdyby to pan Straka myslel tak srdečně jak povídal, určitě by na webových stránkách města o této schůzce už něco bylo, ale bohužel - ani na stránkách města, ani na Elektronické úřední desce nic není, jak symbolické...
Možná jsem na něco ještě zapomněl, ale to podstatné bylo snad napsáno.., Pokud Ti i nadále záleží na tom, co se děje v našem městě, přijď i Ty 31.května od 17 hodin do toužimské sokolovny vyjádřit svůj postoj. Pokud nesouhlasíš s tím co jsem napsal, ber tento email za bezpředmětný a přijmi mou omluvu, že jsem Tě s ním obtěžoval... s pozdravem
 

Vlček Petr"

 

 

Komentář k výše uvedené reakci zástupce petičního výboru:

1. PROČ NIKDO NEODPOVĚDĚL? Otevřený dopis p. Vlčka byl na MěÚ zaslán běžnou emailovou poštou, což nebylo to nejšťastnější řešení. Pro takové případy je jistější podněty zasílat úřední cestou (doporučenou poštou nebo osobním podáním v podatelně), kdy je zaručena evidence a odpovídající zpracování podání. Organizační chybou se bohužel stalo, že předmětný email zapadl v záplavě ostatních a neopustil tedy PC MěÚ. Proto o něm nikdo ze zastupitelů nebyl informován a nemohl na něj tedy reagovat a odpovědět. 
Tento případ je určitě podnětem k tomu, aby příslušné orgány města přijaly taková organizační opatření, aby k takovým případů nedocházelo, aby podání občanů nekončila tzv. "v koši“ (ať již tom virtuálním počítačovém, či reálném odpadkovém).
 
2. JEDNÁNÍ 18.5.2012 na MěÚ v Toužimi NEBYLO žádné jednání ZASTUPITELSTVA, ale řádně oznámené veřejné úřední jednání Stavebního úřadu Toužim, tedy orgánu státního dozoru, který se samosprávou nemá žádné dočinění. Šlo tedy o BĚŽNÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, jehož předmětem bylo posouzení stavební části projektu Sociálního centra Toužim (dále jen CENTRA), tedy stavebního projektu a vlastní stavby příslušnými státními orgány a dotčenými osobami (např. vlastníci sousedních pozemků) a pochopitelně i zástupci projektanta a investora.
 
3. PŘEDÁNÍ PETICE – vzhledem k charakteru onoho jednání nebylo petici možné převzít v rámci úředního jednání. Podání občanů, tj. i peticí, se obvykle děje prostřednictvím podatelny nebo doporučené pošty, kdy je takové podání řádně a prokazatelně evidováno MěÚ.
 
4. ZÁSTUPCE INVESTORA – tím je město Toužim, na základě rozhodnutí Rady města byl úkol přípravy projektu uložen místostarostovi města p. Strakovi, proto také logicky za město takto vystupoval i na uvedeném jednání.
 
5. ÚLOHA ING. VOLNÉHO – zastupuje jako jednatel firmu PROJEKTSTAV, s.r.o., tedy projektanta stavby CENTRA.
 
6. LEV 21 a pan Straka – je fakt, že pan Straka vstoupil do uvedené politické strany. V komunálních volbách kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Toužim jako nezávislý kandidát bez politické příslušnosti. Změna jeho politické příslušnosti je jeho osobní volba a svoboda v souladu se zákony, s kterou můžeme nebo nemusíme souhlasit.
 
7. INFORMOVANOST – z pohledu současných zákonů nebylo nic porušeno. Obec o všem řádně informovala a veřejnost měla možnost se k CENTRU vyjádřit a získat veškeré informace. Z pohledu zákona se předpokládá, že občan je aktivní a zajímá se o dění ve své obci. Kolik z nás sleduje činnost zastupitelstva nebo rady města? Kolik lidí obětuje jednou za dva měsíce čas navštívit jednání zastupitelstva a vyjádřit své názory k projednávaným věcem? Kolik z nás vůbec bylo u voleb a jak silný mandát jsme dali našim zástupcům? A protože platí jací voliči, takoví politici, nelze se divit, že ani samospráva a její orgány nemají zájem o něco navíc. To je dlouholetý a vleklý problém toužimské samosprávy, který se nedaří zlomit. 
 
8. TOUŽIMSKÉ NOVINY - je pravda, že SNK Změna pro Toužim prosazovala místní tisk bez cenzury a zdarma. Noviny jsou bez cenzury a cena byla stanovena na symbolických 5,- Kč, přitom výrobní cena činí cca 16,- Kč.
 
9. SOCIÁLNÍ POLITIKA – nelze nesouhlasit s názory na současnou sociální politiku EU a ČR. Toto ovšem naše obec vyřešit nemůže. Máme jen dvě možnosti, vzít nebo nevzít to, co je nám nabízeno, a to v podstatě zadarmo! To je nabídka, která se obvykle neodmítá. Nicméně je třeba vždy pečlivě zvážit, zda je skutečně výhodná. Byť by v odmítnutí dotace byl jistý morální apel na společnost, furiantské odmítnutí nabízených veřejných peněz by stejně nakonec ničemu nepomůže, po dotaci dříve nebo později skočí jiná obec.
Pokud jde o kritiku poměrů u nás, měla by být směřována nikoliv na město, ale na příslušné a kompetentní orgány a politiky. Tato část petice tedy měla být adresována Vládě a Parlamentu ČR a do Bruselu Evropské komisi. Tam se vytvářejí zákony a sociální politika EU a ČR, tam vznikají ty oprávněně kritizované poměry! Pojďme tedy sepsat petici znovu a pokusit se to opravdu něco efektivně změnit! Pokud se nám společně podaří tyto kritizované peníze „odklonit“ na potřebnější věci, bude to skvělé!
 
ZÁVĚREM lze konstatovat, že celá záležitost je výsledkem velkého nedorozumění, které vyplynulo z mnoha faktorů života naší obce. Označit konkrétního viníka je těžké, neboť každý ze zúčastněných aktérů má na vzniklé situaci svůj podíl viny.
Máme-li se pohnou správným směrem, bude třeba jednat, pokud možno bez zbytečných emocí a na základě diskuse a věcných argumentů. 
Celá věc má však i své světlé stránky. Tou hlavní je, že se toužimští občané konečně probudili a začali se zajímat o věci veřejné. Škoda jen, že se tak nestalo již dříve, když se bez aktivního zájmu veřejnosti řešily jiné „průšvihy“, často mnohem závažnější než aktuální CENTRUM. Možná bychom už byli v Toužimi mnohem dále.